De Fortuinhoek

De Fortuinhoek

De Fortuinhoek is ten zuiden gelegen binnen de grenspalen van Sint-Juliaan. Er worden verschillende boerderijen beschreven in de omgeving van de Fortuinhoek: Pond farm, Gallipoli farm, Somme farm, Pommern Castle, Spree farm, … Wat er over de namen van de boerderijen gezegd word zijn meestal vermoedens, Bv. over de Pondfarm staat het vermeld dat de naam afkomstig is door de waterputten. De naam zegt het soms al zelf maar toch blijft er een onzekerheid. Het boerderijtje dat u ziet staan op de foto is gelegen op de hoek van de Fortuinhoek, deze farm heeft echter geen naam.(Vroegere café "De Fortune")

Een lijst van de boerderijen in 'groot' fortuin vind je alvast hier

Waarvan de naam Fortuinhoek komt is voorlopig onbekend. Het kan zijn dat de soldaten daar een fortuin vonden of dat de mensen het een mooi landschap vonden…

Sinds 1909 werden de grenspalen van het dorp Sint-Juliaan vastgelegd en werden op 29 maart 1909 afgekondigd in het Belgisch staatsblad. Vanaf toen ontstond het bestaan van het dorp Sint-Juliaan.

Begin de jaren 60 werd de Roeselarestraat de Fortuinstraat genaamd en dit doordat de gemeente Zonnebeke er nog één Roeselarestraat had en de mensen zich altijd vergisten van straat! Sinds 1 januari 1977 behoorde “De Fortuinhoek” officieel toe aan Sint-Juliaan en de Fortuinstraat kreeg terug de oude naam van Roeselarestraat.

Op 20 oktober 1914 kwam het bevel van de gemeentelijke overheid dat de inwoners zo vlug mogelijk hun huis en het dorp Sint-Juliaan moesten verlaten. De inwoners van de Noord- en Oostkant konden de Duitsers reeds zien aankomen en hoorden de geweerkogels rond hun oren fluiten.

Tegen de middag begon de algemene uittocht naar Ieper of naar dorpen in het omliggende waar familieleden of bekenden woonden. Velen dachten dat de vlucht hoogstens enkele dagen zou duren en lieten daarom hun bezittingen thuis, ervan overtuigd dat ze één van de volgende dagen toch zouden terugkeren. De volgende nacht kwam het tot een treffen tussen de twee legers. Een terugkeer bleef uitgesloten.


Dit is een foto van een reservestelling, mogelijk is de foto genomen bij Borderhouse.

Na de oorlog lag de Fortuinhoek er een lange tijd verlaten bij. Er waren 38 bunkers in de Fortuinhoek aan de linkerzijde gezien van uit Spree Farm en 3 lange cementen versterkingen nabij Pondfarm, na de oorlog werden deze gebruikt als kippenhokken, tuinhuisjes, …

Het eerste gezin uit de Fortuinhoek dat het aandurfde om naar het dorp terug te keren was Arsène Marant (Borderhouse, Pondfarm), op 14 januari 1920.

Na de eerste wereldoorlog moest alles herbouwd worden, Arsène Marant had 2 boerderijen: "pondfarm" en "Borderhouse". Hij heeft echter Pondfarm herbouwd.
Bij Gallipoli farm hebben ze van 1 boerderij er 2 gebouwd na de oorlog op Hill 35. Er werden verhalen verteld dat de landbouwers niet met paard en kar op die heuvel konden klimmen door dat er geen verharde wegen waren aangelegd.
Dit probleem hebben ze opgelost door een weg aan te leggen met bunkers resten van de roeselarestraat tot aan hill 35.

Getuigenis Huisje nabij Café De FORTUNE door Frans Waterblé:
De fortuinhoek heb ik leren kennen via stamboomonderzoek.
Komende van Ieper, over de café De Fortune, over de straat naar St juliaan, ten N van de Roeselaretraat, stond rond 1800 een klein huisje. Daar woonden mijn betovergrootouders nl.Waterblée Petrus Jacobus° St Jan 20/09/1764, + Zonnebeke (Fortuinhoek) 05/04/1826, X Zonnebeke 10/05/1796 met Carreyn Isabella Theresia, °Passendale 03/07/1767, +Zonnebeke Fthoek 28/06/1851.Er kwamen 8 kinderen ° te Zonnebeke Fthoek. Rond 1796 roept Napoleon de "ongehuwde" mannen op om te strijden in het buiteland. Petrus trouwt haastig op 15/05/1796, hij was reeds kerkelijk gehuwd, maar dit telde niet, en de burgerstand was pas opgericht.Het huwelijk was te Zonnebeke, alhoewel Isabella Theresia van Passendale was, maar men diende wettelijk te huwen in de kantonhoofdplaats, en dat was toen Zonnebeke....
Het huisje lag op sectie A/297/37 en 38 met 55 roeden land en dichtbij een stuk land van 23 roeden80 (+/- 34 a.). De grondlasten bedragen in 1835 1,39 en 17,14 fr resp. huis en land.Ze huren aan Karel Phlypo-Deraeve nr 283, , een boer over het huisje, riching Passendale met een slag. Het klein huisje was van plak en stak, en in het huisje stond een weefgetouw en werden 8 kinderen opgevoed......

De Roeselarestraat bij Fortuin:

De Roeselarestraat is gelegen tussen Wieltje en ’s Graventafel. Voor de oorlog behoorde een stuk van de straat toe aan de gemeente Zonnebeke en de rest aan het dorp Sint-Juliaan. De weg was voor de oorlog grotendeels geplaveid met kasseien. Tijdens de oorlog werd de weg met planken en balken verstevigd en kreeg door de bevolking de naam “Plankenroute”. Tijdens de terugkeer werden alle bruikbare materialen van deze plankenroute gerecupereerd. Die planken deden goede dienst voor het bouwen van barakken (Zie Hindou Farm). Alleen de zwaarste balken bleven liggen en versperden sindsdien de doorgang. De pers klaagde aan dat de kinderen van Sint-Juliaan en omgeving dagdagelijks naar school moesten door deze zee van modder en drab. Ook zo benadrukte de media dat die toestand absoluut nefast is voor het imago van de Belgen ten opzichte van de vele toeristen die langs deze weg naar Tyne Cot Cemetery of het monument van ’s Graventafel willen begeven.

De Roeselarestraat loopt aan de rand van de gemeenten Langemark en Zonnbeke. Beide gemeenten hebben een erg uitgebreid net gemeentewegen te onderhouden, maar de Roeselarestraat heeft voor hen weinig belang aangezien de weg vooral dient als verbinding tussen Ieper en Roeselare. Er werd in 1925 aan gedacht de straat van een macadam (asfalt) te voorzien, maar de grond is hiervoor te drassig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kosten voor het heraanleggen van de Roeselarestraat kon onmogelijk op de schouders van de nabij gelegen gemeenten berust worden waardoor de overheid akkoord ging om zelf de kosten te financieren. Maar bezuinigingen gooien echter roet in het eten!

Deze toestand beroert begin 1926 de West-Vlaamse pers. De West-Vlaming schrijft: “Wij zien neer met innig medelijden op onze zoo diep beproefde bevolking der frontstreek, die als echte dompelaars daar sedert zeven jaren levend begraven zitten en dat zo geen greintje hoop te besparen valt.”

De Poperinghenaar toont twee foto’s van de weg. Het onderschrift van één van de foto’s luidt: “Een grootte oorlogsverminkte, met zijn gespan aan ’t worstelen in die zee van water en modder der Rousselarestrate.”

De perscampagne had werkelijk succes gehad, de werken aan de Roeselarestraat liepen op z’n einde in augustus 1929. Bij de heraanleg werden samen met de oude kasseien een grote partij Duitse kasseien gebruikt.

Begin de jaren ’60 werd de Roeselarestraat de Fortuinstraat genaamd en dit doordat er nog een andere Roeselarestraat is in de gemeente Zonnebeke waardoor de mensen zich steeds vergisten van straat. Sinds 1 januari 1977 behoorde de Fortuinhoek officieel toe aan Sint-Juliaan en de Fortuinstraat kreeg terug de oude naam van Roeselarestraat.

There are the best resources

There are the best resources for the people who want the introduction about the guestbook present in this place and the other section of the essay writing reviews contact. You can see the photo or the image gallery with the best fun.